จนท.ซ่อมบำรุง

บจก.โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า

1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
086-4810950
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:48   14

ช่างเตรียมพื้น สาขาสตูล

บจก.โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า

1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
086-4810950
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ม.3
ที่ทำงาน : สตูล
เมื่อวาน เวลา 13:47   14

พนง.ขาย สาขาห้าแยกเกาะยอ

บจก.โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า

1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
086-4810950
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:46   34

พนักงานตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์

275/1 ม.13 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
074-498548-51
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:45   103

จนท.บัญชี ด่วน !!!!!!!

บจก.โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า

1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
086-4810950
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:43   44

วิศวกรซ่อมบำรุง(เครื่องกล)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์

275/1 ม.13 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
074-498548-51
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:37   44

จนท.อบรมผลิตภัณฑ์/ธุรการขาย

บริษัท พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด (โชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด)

730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-262640-5 ต่อ 409
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 13:36   40

วิศวกร TPM

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์

275/1 ม.13 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
074-498548-51
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:35   24

ที่ปรึกษาการขาย (พนักงานขาย)

บริษัท พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด (โชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด)

730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-262640-5 ต่อ 409
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่ สงขลาและสตูล
เมื่อวาน เวลา 13:34   68

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานซ่อม

บริษัท พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด (โชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด)

730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-262640-5 ต่อ 409
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 13:33   20

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน

บริษัท พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด (โชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด)

730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-262640-5 ต่อ 409
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 13:31   223

ช่างยนต์

บริษัท พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด (โชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด)

730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-262640-5 ต่อ 409
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 13:29   22

พนักงานเคาน์เตอร์กะกลางคืน

แมนชั่น

ดี.ดี. แมนชั่น เขต 8 เลขที่ 7 ซอยบุญแก้วอุทิศ ทางเข้า พี.บี. รีสอร์ท ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
064-2982245
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 13:26   196

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ JT

J&T Express

ซอยประกันสังคม 49/1 ถนนโชติวิทยะกุล3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
098-2865142 /074-801106 ต่อฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:24   260

ช่างทั่วไป

โรงแรมเอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์

224 ถนนปลักธง-ควนจง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-216188
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:16   57

พนักงานเสิร์ฟ

โรงแรมเอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์

224 ถนนปลักธง-ควนจง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-216188
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 13:15   46

พนักงานบัญชี ด่วน

บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ จำกัด

108/1 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
073-522224 ต่อ 108
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นราธิวาส
เมื่อวาน เวลา 12:35   65

รับสมัครพนักงานในไลค์ผลิต

บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่

85 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 12:30   48

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ น้ำมัน/ไฟ

บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่

85 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 12:29   35

พนักงานโหลดสินค้าห้องเย็น

บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่

85 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 12:27   45

Production Supervisor

บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่

85 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 12:25   47

พนักงานจัดจาน+ล้างจานFULL TIME

kitchen plus

HOMEPRO 2 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 90110
093-5829819
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 12:18   48

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บจก.เอเรคี

731 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
095-4406963
เงินเดือน : 15,000+
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ สงลขา
เมื่อวาน เวลา 12:01   80

บาริสต้า

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (ฝ่ายรถจักรยานยนต์)

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
090-4950030
เงินเดือน : 9750+
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 12:01   124

โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

บริษัท เจ บิลเดอร์ จำกัด

3 ซ.27 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
090-2147043
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 11:23   63

เจ้าหน้าที่อะไหล่

บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัด

222 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
082-653-9145
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 11:22   117

พนักงานล้างรถ

บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัด

222 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
082-653-9145
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 11:21   61

ดูแลผู้สูงอายุ ญ ย้ายมาอยู่

ถ.ธรรมนูญวิถี แยกสามสิบเมตร

ถ.ธรรมนูญวิถี แยกสามสิบเมตร
085 123 0247
เงินเดือน : 1x,xxx
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 11:19   67

เจ้าหน้าที่ IT ด่วน!!!!

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด

150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
074336990-1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 11:18   75

สถาปนิก

บริษัท บ้านคุ้มค้า จำกัด (สุชาดา โฮม)

ตามตกลง
062-113-3388
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 11:18   72