Food & Beverage Manager / Banquet Manager

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 11:10

Sales Manager

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 11:08

กุ๊กไทย

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 11:07

กุ๊กจีน

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 11:07

พนักงานต้อนรับ (GSA)

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 11:06

บัตเลอร์

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 11:05

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รอบกลางคืน)

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 11:05

Sales Executive

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 11:04

ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ

ศูนย์คุมองสตูล
86/105 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
089-465-9579,086-981-7337
เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สตูล
2 ธ.ค. 2566 11:00

เจ้าหน้าที่ขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre

บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
585, 587 , 589 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-4486624
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 09:55

หัวหน้าแผนกขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre

บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
585, 587 , 589 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-4486624
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 09:54

Sale & Marketing Executive (ประจำจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา)

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด
197/7 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
089-6531927, 065-0536393
เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
2 ธ.ค. 2566 09:54

Sale & Marketing Executive (ประจำจังหวัดสุราษฎ์ธานี)

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด
197/7 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
089-6531927, 065-0536393
เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สุราษฎ์ธานี
2 ธ.ค. 2566 09:52

เจ้าหน้าที่ตลาดออนไลน์

บริษัท รอแยล พริ้นท์เฮ้าส์ จำกัด
80/1 หมู่ 8 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0613609851
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 09:52

Sale & Marketing Executive (ประจำจังหวัดตรัง)

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด
197/7 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
089-6531927, 065-0536393
เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : ตรัง
2 ธ.ค. 2566 09:50

เจ้าหน้าที่ขาย(ค้าส่ง)

บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
585, 587 , 589 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-4486624
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 09:49

Sale & Marketing Executive (ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช)

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด
197/7 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
089-6531927, 065-0536393
เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
2 ธ.ค. 2566 09:48

แม่บ้าน

บริษัท รอแยล พริ้นท์เฮ้าส์ จำกัด
80/1 หมู่ 8 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
061-3609851
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ธ.ค. 2566 09:48