แม่บ้านออฟฟิศรายวัน ( วันละ 500 บาท)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์
556/11 ถนนคลองเรียน 1
0612463963
เงินเดือน : รายวันๆละ 500 บาท
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 12:36

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย

บจก. เรดาร์มอเตอร์ (เกียหาดใหญ่)
333 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
074555515, 0864907275
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 12:24

เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขาเข้า-ขาออก (Import&Export)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์
556/11 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
0612463963
เงินเดือน : ตามโคร้งสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 12:23

พนักงานบัญชีและการเงิน

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
417/117 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ทุ่งลุง)
074-291111 ต่อ 614
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 11:42

พนักงานควบคุมเครื่อง Generator (โรงไฟฟ้า ด่วน!)

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
417/117 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา (ทุ่งุลง)
074-291111 ต่อ 614
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 11:41

พนักงานขาย Supply

บริษัทริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
276 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074808400 ต่อ 7434
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 11:29

หัวหน้าหน่วยงานควบคุมเอกสาร

บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด
34/3 หมู่ 7 ต.นาหม่อมอ.นาหม่อม จ.สงขลา
065-2127333,074-890553
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 11:27

พนักงานขาย IT

บริษัทริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
276 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
074808400 ต่อ 7432
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 11:26

นักวิชาการเกษตร ประจำฟาร์ม

บริษัท กฤษฏิ์สมัย จำกัด (ฟาร์ม กฤษฎิ์สมัย)
408 ซอยทวีรัตน์ ถ.ตัดเลียบคลองระบายน้ำ 6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา โทรศัพท์ 093-625-7373 หรือส่ง อีเมล์ [email protected] 093-625-7373
093-625-7373
เงินเดือน : 15,000-20,000
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 11:02

พนักงานประจำฟาร์ม (คนสวน) ด่วน

บริษัท กฤษฏิ์สมัย จำกัด (ฟาร์ม กฤษฎิ์สมัย)
408 ซอยทวีรัตน์ ถ.ตัดเลียบคลองระบายน้ำ 6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา โทรศัพท์ 093-625-7373 หรือส่ง อีเมล์ [email protected] 093-625-7373
093-625-7373
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 11:01

Programmer

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 55 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
098-6701178
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 10:54

Software Engineer

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 55 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
098-6701178
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 10:53

Data Engineer

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 55 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
098-6701178
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 10:52

ช่างเขียนแบบ

โครงการบ้าน
549 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
0657782497 0815402391
เงินเดือน : 15000
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 09:29

กุ๊กครัวผลิต

บริษัท สยามเซาเทอร์น จำกัด
โรงแรมสยามออเรียนทัล 181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-234707, 074-234708
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 10:36

พนักงานแคชเชียร์ห้องอาหาร

บริษัท สยามเซาเทอร์น จำกัด
โรงแรมสยามออเรียนทัล 181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
074-234707, 074-234708
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 10:31

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด
85 ม.4 ถ.สายเอชีย-จะนะ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
074216396
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 10:28

ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกต้อนรับ รอบดึก

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
310 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0869662034
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน :
24 มิ.ย. 2567 10:27