ช่างกล ด่วน!!

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
074-291 111 ต่อ 750 / 751
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
29 ก.ย. 2566 16:28

พนักงานขาย-ศูนย์บริการยางและรถยนต์ควิกเลนหาดใหญ่

ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ควิกเลนหาดใหญ่
29 ถ.คลองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-9560050
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 16:25

ผู้จัดการ/หัวหน้าศูนย์บริการยางและรถยนต์ ควิกเลนหาดใหญ่

ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ควิกเลนหาดใหญ่
29 ถ.คลองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-9560050
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 16:24

ที่ปรึกษาด้านบริการ (รับรถ)

บริษัท พี.วี.เค. มอเตอร์ จำกัด
730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-9560050
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 16:23

ช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการฟอร์ด

บริษัท พี.วี.เค. มอเตอร์ จำกัด
730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
086-9560050
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 16:20

เจ้าหน้าที่อบรมผลิตภัณฑ์/ธุรการขาย

บริษัท พี.วี.เค. มอเตอร์ จำกัด
730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-9560050
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 16:19

เจ้าหน้าที่การตลาด (จัดกิจกรรม)

บริษัท พี.วี.เค. มอเตอร์ จำกัด
730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-9560050
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 16:17

พนักงานขับรถ 6 ล้อ (รถสไลด์)

บริษัท พี.วี.เค. มอเตอร์ จำกัด
730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-9560050
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 16:16

กุ๊กครัวไทยจีน

โรงแรมเบญจพร แกรนด์ วิว สงขลา
99/83 ม.1 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100
095-2829222, 074-334222-4
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : สงขลา
29 ก.ย. 2566 16:16

พนักงานจัดเลี้ยงชาย ด่วนๆ

โรงแรมเบญจพร แกรนด์ วิว สงขลา
99/83 ม.1 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100
095-2829222, 074-334222-4
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
29 ก.ย. 2566 16:14

ที่ปรึกษาการขาย (พนักงานขาย)

บริษัท พี.วี.เค. มอเตอร์ จำกัด
730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-9560050
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
29 ก.ย. 2566 16:11

พนักงานขับรถกระบะส่งน้ำแข็ง

หจก.หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 2005
206 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
0892994848
เงินเดือน : 15000-18000
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 16:09

พนักงานขับรถ 10 ล้อส่งน้ำแข็ง

หจก.หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 2005
206 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
0892994848
เงินเดือน : 18000-20000
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : สตูล
29 ก.ย. 2566 16:06

Food & Beverage Manager / Banquet Manager

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 15:47

พนักงานฝ่ายขาย/บริการลูกค้า

บริษัท โฮมรัน เอสเตท จำกัด
41/234 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซ.ชื่นจิต ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0633236452
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 15:46

Sales Manager

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 15:40

กุ๊กไทย

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 15:39

กุ๊กจีน

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ก.ย. 2566 15:38