หางาน หาดใหญ่

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
พิกัด ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ท่าช้าง บางกล่ำ
099-482-3344
เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 19:28

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
พิกัด ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ท่าช้าง บางกล่ำ
099-482-3344
เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 19:26

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
234/26 หลังจุติ แถวร้าน all in
0638300666
เงินเดือน : 10000
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 17:30

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
1218/1 หมู่ที่3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
074-21355
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:42

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
089-6551411
เงินเดือน : 400/วัน
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:40

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
1218/1 หมู่ที่3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลควนลัง อำเภอคลองหอยโข่ง จังสงขลา
074-213555
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:36

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:30

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:27

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:25

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:21

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:18

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:15

Programmer ประจำสำนักงาน

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 55 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
098-6701178
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:12

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:12

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและประสานงาน

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
55 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
098-6701178
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:11

เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจำสำนักงาน

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
55 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
098-6701178
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:09

English Teacher

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:09

International Business Management Lecturer

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-200339
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ก.ย. 2566 16:06