หางาน นครศรีธรรมราช

พนักงานฝ่ายขาย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรมมราช

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
141 ซอย5 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0982865142
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
29 ส.ค. 2566 08:35

พนักงานฝ่ายขาย พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรมมราช

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
141 ซอย5 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0982865142
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
28 ส.ค. 2566 09:25

พนักงานฝ่ายขาย พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรมมราช

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
141 ซอย5 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0982865142
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
25 ส.ค. 2566 09:02

พนักงานฝ่ายขาย พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรมมราช

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
141 ซอย5 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0982865142
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
23 ส.ค. 2566 08:38

พนักงานฝ่ายขาย/บริการลูกค้า

บริษัท โฮมรัน เอสเตท จำกัด
สำนักงานอยู่หน้าหมู่บ้านนครริเวอร์ไซด์ ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
093-9595598
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
5 ส.ค. 2566 11:11

วิศวกรเหมืองแร่ ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท รถเจาะไทย จำกัด
128/105-107 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 089-237-8585, 036-723-664
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
5 ก.ค. 2566 16:11

จป. วิชาชีพ ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท รถเจาะไทย จำกัด
128/105-107 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 089-237-8585, 036-723-664
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
5 ก.ค. 2566 16:08

ช่าง/ผู้ช่วยช่าง ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท รถเจาะไทย จำกัด
128/105-107 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 089-237-8585, 036-723-664
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
5 ก.ค. 2566 15:29

ช่าง/ผู้ช่วยช่าง ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท รถเจาะไทย จำกัด
บริษัท รถเจาะไทย จำกัด และบริษัทในเครือ 128/105-107 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 089-237-8585, 036-723-664
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
5 ก.ค. 2566 13:37

จป. วิชาชีพ

บริษัท รถเจาะไทย จำกัด และบริษัทในเครือ
128/105-107 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
089-237-8585, 036-723
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
3 ก.ค. 2566 09:30

Showroom Supervisor ปากพนัง

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 371 ถ.สามชัย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
081-7133576
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
14 มิ.ย. 2566 15:56

พนักงานขาย (จ.นครศรีธรรมราช)

บริษัท 2เอส เมทัล จำกัด(มหาชน)
8/5 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
074-801283 / 081-7389623
เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
5 พ.ค. 2566 09:43

ฝ่ายขายประจำออฟฟิต (สาขานครศรีธรรมราช)

ซิสเต็ม เทค นคร (สาขานครศรีธรรมราช)
ซิสเต็มเทค นครศรีธรรมราช ในเครือ บริษัทซิสเต็ม เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด 83 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 097-4926356 เวลา 08.30-17.30 น. จันทร์-เสาร์
0974926356
เงินเดือน : 12,500+
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
17 เม.ย. 2566 22:36

ผู้จัดการประจำสาขานครศรีธรรมราช

ซิสเต็มเทค นคร (ในเครือ บริษัทซิสเต็ม เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด)
83 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 097-4926356 เวลา 08.30-17.30 น. จันทร์-เสาร์
0974926356
เงินเดือน : 13,500-18,000
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
17 เม.ย. 2566 21:47

พนักงานขาย (จ.นครศรีธรรมราช)

บริษัท 2เอส เมทัล จำกัด(มหาชน)
8/5 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
074-801283 / 081-7389623
เงินเดือน : 15,000
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
11 เม.ย. 2566 11:11

พนักงานขาย (จ.นครศรีธรรมราช)

บริษัท 2เอส เมทัล จำกัด(มหาชน)
8/5 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
074-801283 / 081-7389623
เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
10 เม.ย. 2566 08:39

พนักงานขาย (จ.นครศรีธรรมราช)

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
8/5 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
074-801283 / 081-7389623
เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
7 เม.ย. 2566 08:08

พนักงานขาย (จ.นครศรีธรรมราช)

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
8/5 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
074-801283 / 081-7389623
เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
6 เม.ย. 2566 08:11