Receive

โรงเเรมญันนะตีย์

: โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่ 186 ถนน นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.065-9982630

อัตรา 1
เงินเดือน ตามที่ตกลง
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

รับสมัครงานตำแหน่ง Receive 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป

2.เพศชาย/หญิง

3.อายุ 25 ปีขึ้นไป

4.ศาสนาพุทธ / อิสลาม

5.มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

6.มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบสูง

7.ทำหน้าที่รับสินค้า/ ตรวจสอบสินค้า

8.จัดเก็บสินค้า

9.จ่ายสินค้าตามใบเบิกวัตถุดิบแต่ละแผนก

10.สรุปวัตถุดิบที่ใช้ไปและวัตถุดิบคงเหลือแต่ละเดือน

11.หากสามารถขับรถยนต์มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 รูป (ขนาด 1 นิ้ว)

2.ประวัติส่วนตัว (Resume)

3.หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.สำเนาทะเบียนบ้าน

6.สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

7.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

8.อื่นๆ

 

ส่งหลักฐานการสมัครงาน Resume ได้ที่ e-mail: [email protected]หรือสมัครด้วยตนเองในวัน-เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ:กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

 

ที่ตั้ง : โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่ 186 ถนน นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 065-9982630 หรือ 074-355700

งานที่น่าสนใจ

พนักงานล้างจานและทำความสะอาด

ร้านอาหารเดอะเบซิล
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานดูแลลูกค้า

ร้านอาหารเดอะเบซิล
วุฒิการศึกษา : ม.3
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัว

ร้านอาหารเดอะเบซิล
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างแอร์ ผู้ช่วยช่างแอร์ นักศึกษาฝึกงาน

ศรีเจริญออโต้แอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

C-Bright Language School Hatyai
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้าน (อ่านรายละเอียดก่อน)

ติวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

กราฟฟิก

ร้านเคกราฟฟิกแอนด์ดีไซน์
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ด่วน ช่างติดตั้งงาน

ร้านเคกราฟฟิกแอนด์ดีไซน์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้าน (อ่านรายละเอียดก่อน)

ติวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ต้อนรับ

The Smart Hotel Hatyai
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่