การเงิน

โรงเเรมญันนะตีย์

โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่ 186 ถนน นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 065-9982630 หรือ 074-355700

อัตรา 1
เงินเดือน ตามที่ตกลง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

รับสมัครตำแหน่งการเงิน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. วุฒิปริญญาตรี

2. เพศหญิง

3. อายุ 25-35 ปี

4. ศาสนาพุทธ / อิสลาม

5. มีประสบการณ์ งานบัญชีโรงแรม 1-2 ปี 

6. มีความรู้เรื่องการบริหาร วางระบบบัญชี

7. มีความรู้เรื่องการวางแผนรับ-จ่าย วิเคราะห์และควบคุม

8. มีความละเอียดรอบคอม ถี่ถ้วน

9. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. หากสามารถขับรถยนต์มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 รูป (ขนาด 1 นิ้ว)

2.ประวัติส่วนตัว (Resume)

3.หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.สำเนาทะเบียนบ้าน

6.สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

7.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

8.อื่นๆ 


ส่งหลักฐานการสมัครงาน Resume ได้ที่ e-mail: [email protected]

หรือสมัครด้วยตนเองในวัน-เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ:กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ


ที่ตั้ง:โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่ 186 ถนน นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 065-9982630 หรือ 074-355700


งานที่น่าสนใจ

พนักงานล้างจานและทำความสะอาด

ร้านอาหารเดอะเบซิล
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานดูแลลูกค้า

ร้านอาหารเดอะเบซิล
วุฒิการศึกษา : ม.3
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัว

ร้านอาหารเดอะเบซิล
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างแอร์ ผู้ช่วยช่างแอร์ นักศึกษาฝึกงาน

ศรีเจริญออโต้แอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

C-Bright Language School Hatyai
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้าน (อ่านรายละเอียดก่อน)

ติวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

กราฟฟิก

ร้านเคกราฟฟิกแอนด์ดีไซน์
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ด่วน ช่างติดตั้งงาน

ร้านเคกราฟฟิกแอนด์ดีไซน์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้าน (อ่านรายละเอียดก่อน)

ติวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ต้อนรับ

The Smart Hotel Hatyai
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่