พนักงานทำความสะอาดห้องพัก

โรงแรมแกรนด์พิงค์ หาดใหญ่

24/11,12 ถ.เสน่หานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-230960-4 ต่อ 1333 , 082-2713399

อัตรา 1
เงินเดือน 11,000++
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด


- มีหน้าที่ทำความสะอาดและให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักด้วย

- ดูแลรักษาสิ่งของ และอำนวยความสะดวกในห้องพักแขกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

- คอยให้ความช่วยเหลือแขกในห้องพัก

-วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

-วันหยุดนักขัตฤกษ์

-วันหยุดพักผ่่อนประจำปี

-ประกันสังคม

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-หากมีประสบการณ์ และสื่อสารภาษาต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานที่น่าสนใจ

โฟร์แมน

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

ช่างกลโรงงาน

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (สื่อสารภาษาจีน)

บริษัท แฮปปี้ บรีซ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขับรถเครน

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ

พนักงานขับรถบรรทุกภายใน

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ

ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า,ขึ้นสินค้าและแพ็คกิ้ง

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานควบคุมการผลิต

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา

เจ้าหน้าที่การเงิน

กิจการร่วมค้า Southern Property
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.

Sale พนักงานพัฒนาร้านค้า (สินค้าไอศกรีม)

บริษัท แฮปปี้ บรีซ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่