Civil Engineer

บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด

222 ซ.11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-222555 ต่อ 213

อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียด

รับสมัครตำแหน่ง Civil Engineer  จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา

- สามารถใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ Auto CAD ได้คล่อง

- มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

** มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ **


ลักษณะงาน

- ปฏิบัติตามแผนงานให้ผลงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

- จัดทำรายงานความก้าวหน้าต่างๆ

- คำนวณปริมาณวัสดุเพื่อสั่งของเข้าหน้างานตรวจคิดปริมาณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง

- ถอดแบบ คิดปริมาณงาน เพิ่ม/ลด

- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

              

หลักฐานการสมัคร

         รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว             1 รูป

         สำเนาบัตรประชาชน           1 ฉบับ

         สำเนาทะเบียนบ้าน             1ฉบับ

         สำเนาวุฒิการศึกษา            1 ฉบับ

         สำเนาหนังสือรับรองการเกณ์ทหาร      1 ฉบับ

         ประกาศนียบัตร / หนังสือรับรองการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)               1 ชุดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

บริษัท นีโอซีวิล2004 จำกัด

222 ซ.11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

E-mail : [email protected]

โทร 074-222-555 ต่อ 213

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!!

บริษัท พีเค แก๊ส คอมเพรสชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา(สวนตูล)

พนักงานบัญชีคอมพิวเตอร์ ด่วนมาก

บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Triple Wins Solutions Co., Ltd)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

ร้านกิตติการพิมพ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : คลองแห

พนักงานบัญชี ด่วนมากกกก

บริษัท เวิล์ด มีเดีย กราฟฟิค จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่-สงขลา

ช่างไฟฟ้า

SJ.electric
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานประจำร้านทัศปัณ เบค ชอป ด่วนพร้อมเริ่มงานทันที

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ครูคณิตศาสตร์

คุมองหาดใหญ่ (ข้างรพ.กรุงเทพ)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

วิศวกรโรงงาน (Factory Engineer)

บริษัท ทวีชัย ฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.รัตภูมิ

แม่บ้าน ***ด่วน***

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ(ด่วน)

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่