โฟร์แมน

บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด

222 ซ.11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-222555 ต่อ 213

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียด

รับสมัคร โฟร์แมน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง

- มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- สามารถอ่านแบบและถอดแบบได้ รวมทั้งมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

** มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างมาก่อน **

 

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานและผลักดันให้ส่งมอบงวดงานตามกำหนด

2. ตรวจสอบ/ควบคุม/ ดูแลหน้างานและการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้เป็นตามที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ

3. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา

4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

5. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

 

หลักฐานการสมัคร

Ÿ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                  1 รูป

Ÿ สำเนาบัตรประชาชน                1 ฉบับ

Ÿ สำเนาทะเบียนบ้าน                  1 ฉบับ

Ÿ สำเนาวุฒิการศึกษา                  1 ฉบับ

Ÿ สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร          1 ฉบับ

Ÿ สำเนาใบขับขี่รถยนต์               1 ฉบับ

Ÿ หนังสือรับรองการทำงาน

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 074-222-555 ต่อ 213

บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด

222 ซ.11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

E-mail : [email protected] 

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!!

บริษัท พีเค แก๊ส คอมเพรสชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา(สวนตูล)

พนักงานบัญชีคอมพิวเตอร์ ด่วนมาก

บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Triple Wins Solutions Co., Ltd)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

ร้านกิตติการพิมพ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : คลองแห

พนักงานบัญชี ด่วนมากกกก

บริษัท เวิล์ด มีเดีย กราฟฟิค จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่-สงขลา

ช่างไฟฟ้า

SJ.electric
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานประจำร้านทัศปัณ เบค ชอป ด่วนพร้อมเริ่มงานทันที

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ครูคณิตศาสตร์

คุมองหาดใหญ่ (ข้างรพ.กรุงเทพ)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

วิศวกรโรงงาน (Factory Engineer)

บริษัท ทวีชัย ฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.รัตภูมิ

แม่บ้าน ***ด่วน***

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ(ด่วน)

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่