พยาบาลวิชาชีพ Full time

รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่

169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074310310

อัตรา 20
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.      เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

2.      อายุ 23-40 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร ตำแหน่งปริญญาตรี

1.      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.      สำเนาบัตรประชาชน

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน

4.      สำเนา Transcript

5.      สำเนาใบปริญญาบัตร

6.      หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

7.      สำเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

8.      สำเนาใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล

งานที่น่าสนใจ

บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด

บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท ซันชายน์ ทรานสปอร์ตจำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

กุ๊กครัวไทยจีน กะทะ 1

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Front Cashier

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

สมุห์บัญชี

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างเฟอร์นิเจอร์

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

คลีนเนอร์ (รอบดึก)

โรงแรมเอเชี่ยน
วุฒิการศึกษา : ม.3
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างทั่วไป

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

โรงแรมเอเชี่ยน
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างไฟฟ้า

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่