ตำแหน่งวิศวกรก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร

ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี หาดใหญ่

หาดใหญ่ สงขลา
0884922290

อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

**หน้าที่ความรับผิดชอบ:**


* วางแผน ควบคุม และดูแลการก่อสร้างโครงการต่างๆ

* ออกแบบและเขียนแบบแปลนทางวิศวกรรม

* ประเมินและควบคุมงบประมาณโครงการ

* ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน

* จัดการและประสานงานกับผู้รับเหมา สถาปนิค พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

* แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

* รายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบ

* ดูแลงานก่อสร้างในโครงการ โดยเฉพาะที่มีผู้อยู่อาศัยแล้ว ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย

* บริหารงานแจ้งซ่อมเคลมประกัน ร่วมกันในแผนกที่เกี่ยวข้อง


**คุณสมบัติ:**


* วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

* มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมก่อสร้าง

* มีทักษะการออกแบบ เขียนแบบแปลน และคำนวณทางวิศวกรรม

* มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง

* มีทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการทำงานเป็นทีม

* มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น AutoCAD, Revit

* มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)


**เงินเดือน:**


* เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ และคุณสมบัติ

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!!

บริษัท พีเค แก๊ส คอมเพรสชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา(สวนตูล)

พนักงานบัญชีคอมพิวเตอร์ ด่วนมาก

บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Triple Wins Solutions Co., Ltd)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

ร้านกิตติการพิมพ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : คลองแห

พนักงานบัญชี ด่วนมากกกก

บริษัท เวิล์ด มีเดีย กราฟฟิค จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่-สงขลา

ช่างไฟฟ้า

SJ.electric
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานประจำร้านทัศปัณ เบค ชอป ด่วนพร้อมเริ่มงานทันที

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ครูคณิตศาสตร์

คุมองหาดใหญ่ (ข้างรพ.กรุงเทพ)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

วิศวกรโรงงาน (Factory Engineer)

บริษัท ทวีชัย ฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.รัตภูมิ

แม่บ้าน ***ด่วน***

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ(ด่วน)

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่