เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ

128/5ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0640373684

อัตรา 1
เงินเดือน 10020
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ

รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินบำรุง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

----------------------------------------------

                      ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ  มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธาณสุข  เพื่อให้บริการ งานส่งเสริม ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ นั้น

                      ทั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  •   อายุ 20 ปีขึ้นไป
  •  การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  •  มีความรู้เกี่ยวกับการการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมword, excel , power point โปรแกรมCanvaเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถตรวจรักษาพยาบาลได้
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  •  สามารถปฎิบัติงานในและนอกเวลาราชการได้
  •  นิสัยเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน  อดทน มีความประพฤติดี ขยันซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ

หลักฐานการับสมัคร

      1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

       2.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ  1 ฉบับ

       3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศกจ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

       4. .สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 ฉบับ

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข :ให้บริการตรวจรักษา พยาบาล ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเยี่ยมบ้าน งานคุ้มครองผู้บริโภคและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน  10,020 บาท 

สถานที่รับสมัคร

       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567- วันที่  26  พฤษภาคม 2567  ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ โทร. 074-536393 ,0640373684

 การประกาศ วัน เวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

-        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 27  พฤษภาคม 2567 

-        สอบคัดเลือก ข้อเขียนเวลา 09.00-11.30 น สอบสัมภาษณ์ 13.00-15.30 น. ในวันที่ 28  พฤษภาคม 2567  

-         ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 30  พฤษภาคม  2567 รายงานตัวและ เริ่มทดลองปฎิบัติงานวันที่ 3 มิถุนายน  2567

 สวัสดิการลูกจ้าง 

มีเงินเดือนประจำ มีบ้านพัก อินเตอร์เนตฟรีสวัสดิการเยี่ยมไข้+สวัสดิการอื่นๆ  


                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม  2567

งานที่น่าสนใจ

ช่างเฟอร์นิเจอร์

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างทั่วไป

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างไฟฟ้า

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Front Cashier

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เชฟ

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

กุ๊กครัวไทยจีน

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่บัญชี

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

สมุห์บัญชี

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผช.ผจก. แผนกแม่บ้าน

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่