ธุรการ

Sunisa Thongchat

743ซ. ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
085-565-1695

อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

หน้าที่หลัก

- ทำเอกสาร ฝ่ายขาย ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบส่งมอบงาน ใบเสร็จรับเงิน

- ทำเอกสารเพิ่มเติม ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา BOQ เอกสารอื่นๆ ใบสั่งซื้อ

- สรุปรายจ่ายสินค้า บริการ รายการเครดิต ออก หัก ณ จ่าย

- ออกเอกสารเพิ่มเติม เช่น เช่นบันทึกข้อความ แล ะอื่นๆ

- ติดต่อประสานกับลูกค้าทั่วไป

- ลูกหนี้เครดิต

- สรุปรายจ่ายที่ต้องชำระแต่ละเดือน


คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- อายุ 25-35 ปี

- จบป.ตรี สาขาบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความซื่อสัตย์ รอบคอบในด้านเอกสาร ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


สถานที่ ทำงาน  

- เข้างาน 8.30 - 17.00 น. ทำงาน (จันทร์ - เสาร์)


บริษัท อันดาเทค จำกัด

ที่อยู่ 743 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

E-mail : [email protected]

Tel : 096-941-5569


ส่งเอกสารผ่าน ทาง E-mail. เท่านั้น 

E-mail : [email protected]

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า

บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

กราฟิก

ร้าน ไอ-สกรีน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

คนงานและช่าง

ช่างยาวรับเหมาประปา
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบัญชี

บริษัท เวลธ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ครูพลศึกษา

โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.เมืองสงขลา

ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

โรงเรียนบำรุงศาสน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.เมืองสงขลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงาน (ด่วน)

บริษัท เอสพลัส อลูมิเนียม จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ (รอบดึก)

โรงแรมเอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้านทั่วไป

โรงแรมเอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รูมเมด แม่บ้านห้องพัก

โรงแรมเอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่