Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop

32 กระจ่างอุทิศ
098-2939673

อัตรา 2
เงินเดือน 15000-20000
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

(15,000-20,000 บาท)

ทดลองงาน 1 เดือน (400-500บาท/วัน)

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ทำงานโรงแรมหรือร้านอาหารในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

2.เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

3.สุขภาพแข็งแรง

4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ภาระงาน

1.สามารถรับออเดอร์อาหารล่วงหน้า,รับออเดอร์จัดเลี้ยงผ่านไลน์แอดร้านได้

2.บริการต้อนรับและจัดหาที่นั่งให้สำหรับลูกค้า

3.นำเสนอรายการอาหารและเครื่องดื่ม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม

4.รับรายการอาหารจากลูกค้าและส่งรายการอาหารให้แก่พนักงานครัวที่รับผิดชอบ

5.ดูแลลูกค้าให้ได้รับอาหารได้ตามเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน อีกทั้งสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

6.ดูแลความเรียบร้อยของห้องอาหารและจัดเตรียมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

7.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและช่วยประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ


สมัครงาน ไลน์,ส่งประวัติมาที่

098-2939673

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า

บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

กราฟิก

ร้าน ไอ-สกรีน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

คนงานและช่าง

ช่างยาวรับเหมาประปา
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบัญชี

บริษัท เวลธ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ครูพลศึกษา

โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.เมืองสงขลา

ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

โรงเรียนบำรุงศาสน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.เมืองสงขลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงาน (ด่วน)

บริษัท เอสพลัส อลูมิเนียม จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ (รอบดึก)

โรงแรมเอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้านทั่วไป

โรงแรมเอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รูมเมด แม่บ้านห้องพัก

โรงแรมเอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่