เจ้าหน้าที่การตลาด (Creative)

บริษัท พี.วี.เค.ไซเคิล จำกัด

458 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
088-7870465

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่การตลาด  (Creative)

ธุรกิจที่รับผิดชอบ

  • รถจักรยานยนต์ฮอนด้า,ยามาฮ่า
  • รถยนต์ฟอร์ด
  • ศูนย์บริการควิกเลน


หน้าที่และรายละเอียดของงาน

- วางแผน และดำเนินการ งานการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

- นำเสนอและดำเนินการออกตลาดเพื่อหาลูกค้ามุ่งหวังและสร้างยอดขาย

- ออกแบบสื่อโฆษณาของบริษัท (ภาพนิ่งและวีดีโอ) ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์

- ออกแบบและเขียน Content (หัวข้อ โครงเนื้อหา และรูปภาพ) สำหรับสื่อสารการตลาดในสื่อออนไลน์ของบริษัท เช่น Facebook, Line เป็นต้น

- ดูแลการสื่อสารการตลาดองค์รวม เช่น หน้าร้าน มุมโชว์ การตกแต่งร้าน POP

- รับผิดชอบเป้าหมายทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลาที่วางไว้

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการตลาดให้ดีขึ้น

- ประสานงานกับส่วนงานอื่นภายใน หรือ หน่วยงานต่างๆ เพื่อการดำเนินงานการตลาด

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารที่ใช้แนบใบสมัคร

-        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

-        สำเนาทะเบียนบ้าน

-        สำเนาวุฒิการศึกษา

-        สำเนาใบเกณฑ์ทหาร (ชาย)

-        รูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป

บริษัท พี.วี.เค.ไซเคิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ยามาฮ่า

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 088-7870465

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท พี.วี.เค.ไซเคิล จำกัด  

โชว์รูมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า วงเวียนน้ำพุ 

ทุกวัน จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30 น.  

หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ [email protected] (ส่งประวัติเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

 


งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่