ผู้จัดการ/หัวหน้าศูนย์บริการยางและรถยนต์ ควิกเลนหาดใหญ่

ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ควิกเลนหาดใหญ่

29 ถ.คลองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
086-9560050

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

ตำแหน่ง ผู้จัดการ/หัวหน้าศูนย์บริการยางและรถยนต์

คุณสมบัติ

1. อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ในงานหัวหน้างาน อย่างน้อย 2 ปี

3. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจยางรถยนต์หรือ ศูนย์บริการยานยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. มีความเป็นผู้นำ มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

5. มีทักษะด้านการขาย, รักงานบริการ

6.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

7. มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

8.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สามารถปฏิบัติงานขายของศูนย์บริการยางและรถยนต์ด้วยตนเองได้

  1.1 นำเสนอและจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการ, เปลี่ยนยางและสินค้าอื่นๆ ที่ศูนย์บริการยางและรถยนต์ของบริษัท - ทุกช่องทางการติดต่อ (โทรศัพท์,แอดมินออนไลน์,ลูกค้าเข้ามาที่ศูนย์เอง)

  1.2 เข้าหาลูกค้าที่รถและต้อนรับลูกค้าเมื่อลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการ รับฟังและตอบสนองวัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการของลูกค้า และนำเสนอการบริการและสินค้าของบริษัท

  1.3 ดำเนินการด้านเอกสารและธุรการที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการและมาตรฐานของบริษัท

2.รับผิดชอบการเติบโตของยอดขาย, ผลกำไร, จำนวนลูกค้า และ การบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท

3. บริหารสต๊อก-สั่งซื้อยางและสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้

4. รับผิดชอบผลลัพธ์และประสิทธิภาพของบุคลากรในความรับผิดชอบ ทั้งส่วนงานขายและช่างยนต์

5.พัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานกระบวนการทำงาน

6. ควบคุมค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการ

7.รับผิดชอบการดูแลทรัพย์สิน,อุปกรณ์ และเครื่องมือของบริษัท ในอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,ครบถ้วน และ อื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท

8.รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หากท่านใดสนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่ ควิกเลนหาดใหญ่ ถ.คลองเรียน 1

โทร.074-800886, 086-9560050 คะ

 

 

 

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่