ธุรการฝ่ายขาย

บริษัทเอดีทูดีไซน์แอนด์พริ้นติ้งจำกัด

พิกัด : ร้านลิงสี่แยกช่องเขาติดกับร้านยาไอแคร์
081-5405555 / 096-515-0414

อัตรา 1
เงินเดือน 10,000-11,000
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

รับสมัครธุรการฝ่ายขาย


บริษัทเอดีทูดีไซน์แอนด์พริ้นติ้งจำกัด

พิกัด : ร้านลิงสี่แยกช่องเขาติดกับร้านยาไอแคร์


???? สามารถใช้โปรแกรม office พื้นฐาน Excel , Word , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

???? สามารถฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษ ไทย ได้อย่างดี ถ้าสามารถใช้ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

???? มีความถนัดในด้าน Social marketing

???? มีไฟ ขยันขาย ขยันตาม เอาใจใส่รักลูกค้า รักงาน พูดจาไพเราะสุภาะ

???? มีคามกระตือรือร้น เอาใจใส่กับงาน มีความละเอียดรอบคอบ

???? สามารถแพลนการทำงานและติดต่อประสานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

???? ทำงานภายใต้ความกดดันในเวลาที่จำกัดได้ อึด ถึก ทนได้ทุกสภาพอากาศ


ลักษณะงาน : รับงาน ประสานงานกับลูกค้า / Supplier , เสนอราคา , ติดตามงานที่รับมาจนส่งมอบงานให้ลูกค้า


ทดลองงาน 10,000 บาท

ผ่านทดลองงาน 11,000 บาท


ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. หยุดวันอาทิตย์


หลักฐานในการสมัคร

✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

✅ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

✅ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

✅ สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

✅ สำเนาใบขับขี่ 1 ฉบับ

✅ ประกาศนียบัตร / หนังสือรับรองการผึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี) 1 ชุด

✅ ผู้ชาย ขอใบผ่านการเกณฑ์ทหาร


ส่ง Resume มาทาง : [email protected]

หรือโทร. 081-5405555 / 096-515-0414

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่