Lifeguard (พนักงานดูแลความปลอดภัย)

โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา

เลขที่ 3 ถนนชลาทัศน์ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
088-7736353

อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน เมืองสงขลา

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพละศึกษาและการกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถว่ายนํ้าและรู้วิธีปฏิบัติช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบ ช่างสังเกตุและมีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต


รายละเอียดงาน

 • ดูแลความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสระว่ายนํ้า
 • ให้คำแนะนำ แจ้งกฎระเบียบ การแต่งกาย และข้อปฏิบัติต่างๆในการใช้สระว่ายน้ำให้กับลูกค้า
 • เฝ้าระวังอุบัติเหตุและสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
 • ดูแลความเรียบร้อย และให้ความสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ


ติดต่อสมัครงาน

สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลาหรือส่ง Resume มาได้ที่ E – Mail : [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.088 – 7736353 (ฝ่ายบุคคล)


เอกสารที่ใช้แนบมาพร้อมใบสมัครงาน

 • รูปถ่าย
 • Resume
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชานชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • เอกสารรับรองการทำงานและเอกสารอื่นๆเพื่อแนบมาประกอบการพิจารณา 

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่