เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

HR นิวมิตซูหาดใหญ่

222 ถ. กาญจนวนิช ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
-

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

คุณสมบัติ

·       เพศ : ชาย / หญิง

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี : สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีความรอบคอบในการทำงาน

·       ตรงต่อเวลา /กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

·       สามารถสื่อสารได้ดี ติดต่อประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย

·       ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้

·       มีความรู้ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·       พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

·       มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคลพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

·       งานทะเบียนประวัติพนักงาน

·       สรรหาว่าจ้างพนักงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารสัญญาการจ้างงาน

·       ดูแลงานเอกสารเวลาทำงาน การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน

·       จัดทำเอกสาร แบบฟอร์มพนักงาน หนังสือรับรอง รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·       ปฐมนิเทศพนักงาน รวมถึงจัดทำตารางการอบรมให้กับพนักงาน

·       งานสวัสดิการ เป็นต้น

·       ดูแลเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จัดทำหนังสือตักเตือนพนักงาน

·       ประชาสัมพันธ์ และจัดทำข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆ ให้พนักงานทราบ

·       ให้คำปรึกษา แนะนำและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

·       งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร (ส่งประวัติส่วนตัว , ประวัติการทำงาน , ใบทรานสคริป)

สมัครผ่านอีเมล : [email protected]

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัด (แยกคลองหวะ) พร้อมสัมภาษณ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-0931714 ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่