Network Coordinator ประสานงานทั่วไป

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

141 ซอย5 ราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
0982865142

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

  • ประสานงานกับสาขาและส่วนกลาง
  • ทำข้อมูลรับพัสดุ
  • ติดตามและควบคุมการทำงานของสาขา


คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ


  • เพศหญิง ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานได้
  • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีประสบการณ์ในด้านขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครผ่านช่องทาง

E-mail : [email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 098-2865142 ฝ่ายบุคคล

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่