Assistant General Manager

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
0994048668

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

คุณสมบัติ

-         อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 50 ปี

-         มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี

-         มีประสบการณ์ด้าน Sales & Maketing

-         มีประสบการณ์ด้านงานธุรกิจ Catering

ขอบเขตงาน

-    ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั่วไป

-    ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร

-    วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น

สวัสดิการ

- ยูนิฟอร์ม

- ประกันสังคม

- อาหาร 1 มื้อ

- การจัดการฝึกอบรม

- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน

- วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันต่อปี

- วันหยุดพักร้อน 6 วันต่อปี

เข้ามาสมัครได้ที่โรงแรมหรือ

ส่ง CV มาได้ที่ [email protected]

โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เบอร์โทร 074-298788, 099-4048668

*โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!!

บริษัท พีเค แก๊ส คอมเพรสชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา(สวนตูล)

พนักงานบัญชีคอมพิวเตอร์ ด่วนมาก

บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Triple Wins Solutions Co., Ltd)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

ร้านกิตติการพิมพ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : คลองแห

พนักงานบัญชี ด่วนมากกกก

บริษัท เวิล์ด มีเดีย กราฟฟิค จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่-สงขลา

ช่างไฟฟ้า

SJ.electric
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานประจำร้านทัศปัณ เบค ชอป ด่วนพร้อมเริ่มงานทันที

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ครูคณิตศาสตร์

คุมองหาดใหญ่ (ข้างรพ.กรุงเทพ)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

วิศวกรโรงงาน (Factory Engineer)

บริษัท ทวีชัย ฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.รัตภูมิ

แม่บ้าน ***ด่วน***

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ(ด่วน)

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่