ฝ่ายขาย

บจก.ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ก่อนถึงห้างดูโฮม เยื้องวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
074-211178-9

อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

บริษัทไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ถังน้ำดื่มพลาสติก และสายรัดกล่องพลาสติก ทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมองค์กรในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

***ฝ่ายขาย***

        ความรับผิดชอบหลัก

·        ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

·        จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

·        จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย

·        ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

·        ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า

·        ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

·        สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

·          สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·        เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

·        มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

·        มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี

·        สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

·        ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

·        หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร

สามารถส่งประวัติ ( RESUME ) ได้ที่ [email protected]

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 074-211178,074-211179 (ในวันและเวลาทำงาน)

 


งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่