หัวหน้าควบคุมการผลิต

บจก.ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ก่อนถึงห้างดูโฮม เยื้องวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
074-211178-9

อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

บริษัทไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ถังน้ำดื่มพลาสติก และสายรัดกล่องพลาสติก ทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมองค์กรในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

หัวหน้าความคุมการผลิต

 

รายละเอียดงาน

รับมอบแผนงานเพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนงานการผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้

ความรับผิดชอบ

  • รับมอบหมายงานการผลิตจากบังคับบัญชาฝ่ายผลิต และปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้
  • ควบคุมและติดตามการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ติดตามความคืบหน้าของงาน รายงานปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินการแก้ไข
  • สอนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด
  • ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และประกาศของบริษัท รวมทั้งการตรงต่อเวลา
  • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม Productivity ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
  • จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
  • ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานใหม่
  • ร่วมมือกับหน่วยงานคุณภาพและหน่วยงานวิศวกรรม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

-ประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 2 ปี

-ประสบการณ์การปรับปรุงสายงานการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย

-มีความสนใจในเทคโนโลยี

วิธีการสมัคร

สามารถส่งประวัติ ( RESUME ) ได้ที่ [email protected]

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 074-211178,074-211179 (ในวันและเวลาทำงาน)

 


งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่