หัวหน้าควบคุมการผลิต

บจก.ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ก่อนถึงห้างดูโฮม เยื้องวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
074-211178-9

อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

บริษัทไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ถังน้ำดื่มพลาสติก และสายรัดกล่องพลาสติก ทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมองค์กรในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

หัวหน้าความคุมการผลิต

 

รายละเอียดงาน

รับมอบแผนงานเพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนงานการผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้

ความรับผิดชอบ

  • รับมอบหมายงานการผลิตจากบังคับบัญชาฝ่ายผลิต และปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้
  • ควบคุมและติดตามการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ติดตามความคืบหน้าของงาน รายงานปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินการแก้ไข
  • สอนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด
  • ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และประกาศของบริษัท รวมทั้งการตรงต่อเวลา
  • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม Productivity ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
  • จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
  • ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานใหม่
  • ร่วมมือกับหน่วยงานคุณภาพและหน่วยงานวิศวกรรม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

-ประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 2 ปี

-ประสบการณ์การปรับปรุงสายงานการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย

-มีความสนใจในเทคโนโลยี

วิธีการสมัคร

สามารถส่งประวัติ ( RESUME ) ได้ที่ [email protected]

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 074-211178,074-211179 (ในวันและเวลาทำงาน)

 


งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!!

บริษัท พีเค แก๊ส คอมเพรสชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา(สวนตูล)

พนักงานบัญชีคอมพิวเตอร์ ด่วนมาก

บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Triple Wins Solutions Co., Ltd)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

ร้านกิตติการพิมพ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : คลองแห

พนักงานบัญชี ด่วนมากกกก

บริษัท เวิล์ด มีเดีย กราฟฟิค จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่-สงขลา

ช่างไฟฟ้า

SJ.electric
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานประจำร้านทัศปัณ เบค ชอป ด่วนพร้อมเริ่มงานทันที

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ครูคณิตศาสตร์

คุมองหาดใหญ่ (ข้างรพ.กรุงเทพ)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

วิศวกรโรงงาน (Factory Engineer)

บริษัท ทวีชัย ฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.รัตภูมิ

แม่บ้าน ***ด่วน***

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ(ด่วน)

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่