ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด

พิกัด ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ท่าช้าง บางกล่ำ
099-482-3344

อัตรา 1
เงินเดือน -
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

????ตำแหน่งงานว่างบริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด 

????????ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสาร


รับสมัครตำแหน่ง 

ธุรการบัญชี


คุณสมบัติ

• อายุ 24 ปีขึ้นไป

• จบการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี ด้านบัญชี

• มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

• มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

• มีความละเอียดรอบคอบด้านการจัดการเอกสาร

• มีประสบการณ์ด้านบัญชี 

• สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้


หน้าที่

- บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ของบริษัท

- บันทึกบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้

-จัดทำใบวางบิล จัดทำเอกสารการค้าต่างๆ 

- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

- สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์

- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน

- ดูแลงานเอกสารต่างๆของบริษัท

-บันทึกรายการและตรวจสอบสต็อคตามกำหนด

- ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

- หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


????พิกัด ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ท่าช้าง บางกล่ำ 


Tel./ 099-482-3344 (ฝ่ายบุคคล)

 Line ID : @proud_rice


งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่