ช่างทั่วไป ควบคุมระบบ (โรงแรม)

Neca Reiche

ที่อยู่: 736/2 ถนน ปุณณกัณฑ์ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
0900826555

อัตรา 2
เงินเดือน 10,000++
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

ตำแหน่ง ช่างทั่วไป ควบคุมระบบ (โรงแรม)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีความรู้เกี่ยวกับงานช่างทั่วไป การซ่อมบำรุงทั่วไปและระบบ

- หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานเป็นกะเวลาได้

- มีความอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

4. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)มาเขียนใบสมัครที่โรงแรม Neca Reiche ได้ตลอด 7.00 - 18.00 น.

หรือยื่นเอกสารสมัครงานผ่าน Email: [email protected]

สถานที่โรงแรม: ตรงข้าม โรงเรียน มอ.ว ติดโรงรับจำนำ

----------------------------------------------------------------

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่