เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ / ธุรการทั่วไป

J Builder

3 ซ.27 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0818752632

อัตรา Hatyai
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • จัดซื้อจัดหาวัสดุ จัดการเปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรอง รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
 • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการ
 • ประสานงานกับหน้างานเพื่อทำ Material Approved
 • หาแหล่งวัสดุที่ใหม่ในราคาที่ถูก พร้อมทั้งเจรจาต่อรองให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ดูแลงานเอกสารและจัดทำเอกสารภายในบริษัท
 • มีความสามารถในการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ


 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไปการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • สามารถทำงานเป้นทีม และอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีไหวพริบดี ทำงานไว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจา การประสานงาน และเข้าในกระบวนการจัดซื้ออย่างถูกต้อง
 • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน 6 วัน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)


สนใจสมัครส่งเอกสารทาง E-mail : [email protected]

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่