Sourcing Officer

Sales FEST Engineering and service

5/5 Kamphaengphet Road, Boyang, Mueang,Songkhla
062-074-8639 - Cream

อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 ขี้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน เมืองสงขลา

รายละเอียด

Sourcing Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้า
2.    จัดซื้อ จัดหา  สอบราคาสินค้า ทั้งในและต่างประเทศให้ทันกำหนดเวลาของลูกค้า
3.    ประสานงาน สื่อสารงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างซัพพลายเออร์ ลูกค้า และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าได้ราคาและสินค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้า
4.    จัดทำเอกสารใบขอราคาใบสั่งซื้อ เปิด PR,PO, รับ PO ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจรับของตามใบสั่งซื้อ ติดตามสถานะสินค้า ตรวจสอบสินค้า
5.      งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง/ชาย/เพศทางเลือก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปวส
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.  มีความรู้ขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
2.  มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4.  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

5.  อัธยาศัยดี สามารถเจรจา ต่อรองราคาได้

สถานที่ทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

F E S T  Engineering and Services (Thailand) Co., Ltd.

5/5 Kamphaengphet Road, Boyang, Mueang,Songkhla

https://fest-thailand.com

Contact: Mobile (:+66)-062-074-8639 - Cream

โปรดส่ง Resume มาที่ [email protected]

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่