กุ๊กโรตี **ด่วนมาก**

โรงแรม เซ็นทาราหาดใหญ่

3 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074 - 352222 ต่อ 2638-9

อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

คุณสมบัติ

1.ได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2เข็ม
2.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4.มีทัศนคติที่ดีและมีบุคลิกภาพที่ดี
5.มีใจรักในการบริการ
6.สามารถทำงานร่วมเป็นทีมได้

สวัสดิการพนักงาน

1. เงินค่าบริการ (Service Charge)
2. ชุดยูนิฟอร์มฟรี
3. อาหารฟรี 3 มื้อ
4. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
5. ประกันสังคม
6. งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง
7. รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำเดือน และประจำปี
8. การฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกโรงแรม
9. วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วันต่อเดือน , วันหยุดพักร้อนประจำปี, วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี

ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
หรือส่ง E – mail: [email protected] , [email protected] , [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 352222 ต่อ 2639,2670

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง

งานที่น่าสนใจ

แม่บ้านออฟฟิศรายวัน ( วันละ 500 บาท)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย

บจก. เรดาร์มอเตอร์ (เกียหาดใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขาเข้า-ขาออก (Import&Export)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบัญชีและการเงิน

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานควบคุมเครื่อง Generator (โรงไฟฟ้า ด่วน!)

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา

พนักงานขาย Supply

บริษัทริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : -

หัวหน้าหน่วยงานควบคุมเอกสาร

บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานขาย IT

บริษัทริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

นักวิชาการเกษตร ประจำฟาร์ม

บริษัท กฤษฏิ์สมัย จำกัด (ฟาร์ม กฤษฎิ์สมัย)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานประจำฟาร์ม (คนสวน) ด่วน

บริษัท กฤษฏิ์สมัย จำกัด (ฟาร์ม กฤษฎิ์สมัย)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่