ผู้ช่วยธุรการบัญชี ด่วน !!

หจก.สร้างศิลป์ ๓ ทำป้ายหาดใหญ่

หลังสยามนครินทร์ หลังตลาดโพธิพงษา เยื่องปั้ม SMOIL
098-5629194,074-261191

อัตรา 1
เงินเดือน ตามที่ตกลง
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

หจก.สร้างศิลป์ 3  หลังสยามนครินทร์ หลังตลาดโพธิพงษา เยื่องปั้ม SMOIL


รับสมัครพนักงานผู้ช่วยธุรการบัญชี 1 อัตรา ด่วน !!

-อายุ 20-30 ปี

-มีรถจักรยานยนต์ตนเองและมีใบขับขี่รรถจักรยานยนต์

-ชำนาญพื้นที่หาดใหญ่

-วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ สาขา ที่เกี่ยวข้อง

-เอกสาร:สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว ,สำเนาวุฒิการศึกษา,ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี),สำเนาใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อย่างละ 1 ใบ (ถ้ามี)


***ยื่นใบสมัครที่ออฟฟิศเเล็กสร้างศิลป์3 ติดกับศรีสวัสดิ์ (ตรงข้ามหจก.สร้างศิลป์3) พร้อมสัมภาษณ์ทันที***

สอบถามเพิ่มเติม 074-261191,098-5629194

สามารถฝากประวัติทางอีเมล** [email protected]

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายรถจักรยานยนต์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมอะไหล่รถยนต์

บริษัท เค.เอ็ม.อะไหล่ยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แอดมิน

บริษัท เค.เอ็ม.อะไหล่ยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานธุรการ

บริษัท เค.เอ็ม.อะไหล่ยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Bell Boy พนักงานขนสัมภาระ

โรงแรมอัลฟาฮัจย์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

พนักงานคลีนเนอร์

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานเบลบอย

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยกุ๊ก ***ด่วน***

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

กิจการร่วมค้า Southern Property
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี