หัวหน้าแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต(ด่วน)

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-272222 ต่อ 3619

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

ลักษณะงาน

บริหารยอดขายในสาขาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย หากยอดขายต่ำกว่าเป้าต้องแก้ไขทันที

วิเคราะห์ยอดขายในสาขาและหาแนวทางผลักดันวางแผนในเดือนถัดไป

ทำการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย

บริหารสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าการขาย

ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายราคาให้ถูกต้อง สวยงาม

ตรวจสอบและรับผิดชอบให้พื้นที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ประชุมแจ้งอัพเดทข่าวสารและโปรโมชั่นให้พนักงานทราบ

ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รับฟ้งข้อตำหนิ/คำชมจากลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุง

เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยให้แก่พนักงาน

ดูแลพนักงานให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับสวัสดิการและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างยุติธรรม

 

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30-40 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

มีประสบการณ์การบริหารงานจากเซเว่น บิ๊กซี โลตัส อย่างน้อย ปีขึ้นไป

สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

มีทักษะความเป็นผู้นำ และ ทักษะการตัดสินใจที่ดี

มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ว่องไว

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล [email protected]

- สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา เช้า 09.00-11.00 บ่าย 13.30-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

งานที่น่าสนใจ

พนักงานซักรีด(ชาย)

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานรักษาความปลอดภัย

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

บาร์เทนเดอร์

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

สมุห์บัญชี

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างเฟอร์นิเจอร์

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างทั่วไป

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างไฟฟ้า

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผช.ผจก. แผนกแม่บ้าน

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

คนสวน

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้าน (อ่านรายละเอียดก่อน)

ติวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่