พนักงานธุรการ

หจก.เดอะ เทรน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

1 อาคารสถานีรถไฟหาดใหญ่ ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0624423545

อัตรา 1
เงินเดือน 9750
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

อายุ 28-44 ปี

เพศหญิง

คุณสมบัติ : สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือ มลายู ได้ และ ใช้คอมพิวเตอร์ได้

หน้าที่  : เช็คสต็อค นับสต็อคสินค้า  คิดเงินเดือนพนักงาน ติดต่อประกันสังคม ติดต่อประสานงาน

สามารถควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกต่างๆ และ ทำหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

มีความเป็นผู้นำ บุคลิกดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ไม่มีภาระ พร้อมเริ่มงาน!!!!

เวลาทำงาน 09.30-18.30

เงินเดือน + เลี้ยงอาหาร 1 มื้อ + เสื้อพนักงาน + งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน

ความก้าวหน้าของงาน : ตำแหน่ง เลขานุการ

งานที่น่าสนใจ

ล่ามภาษาจีน

บริษัทไท่มาร์ท วูด โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บจก. เอส.พี.ซี. สแน็ค ฟู๊ดส์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รับสมัคร คุณครู/ติวเตอร์ Part-time สอนวิทย์-คณิต 1 อัตรา

Study now
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้านออฟฟิศรายวัน ( วันละ 500 บาท)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย

บจก. เรดาร์มอเตอร์ (เกียหาดใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขาเข้า-ขาออก (Import&Export)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบัญชีและการเงิน

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานควบคุมเครื่อง Generator (โรงไฟฟ้า ด่วน!)

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา

พนักงานขาย Supply

บริษัทริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : -

หัวหน้าหน่วยงานควบคุมเอกสาร

บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี