ช่างคอมพิวเตแร์

บจก.เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

42 ม.1 ซ.7 ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-345948-9 (086-491-0173)

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

✏️ เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
✏️ วุฒิการศึกษาไม่จำกัด เน้นมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
✏️ ขับขี่รถมอไซด์ และรถยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น
✏️ อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบสูง
✏️ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
✏️ ขยัน คล่องแคล่ว มีไหวพริบในการทำงาน
✏️ ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบ Network ได้เป็นอย่างดี(เซ็ทเราเตอร์Access Point ได้)
✏️ชอบเทคโนโลยีและนวัฒกรรมใหม่ๆ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
✏️ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
**********************************************
ลักษณะงาน
✏️ ดูแลผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า
✏️ติดต่อประสานงาน Service กับลูกค้า
✏️รับงาน บริการหน้าร้าน และ Service นอกสถานที่
✏️สรุปงานบริการ
✏️ช่วยงานทั่วไปในบริษัท

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน     
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)


งานที่น่าสนใจ

Hostess/Host

บริษัท เรล์ม หาดใหญ่ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบัญชี ** ด่วน*

บริษัท เนเชอรัล เนสท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบรรจุ

บริษัท เนเชอรัล เนสท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC

บริษัท เนเชอรัล เนสท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Front Cashier

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

สมุห์บัญชี

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างเฟอร์นิเจอร์

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างทั่วไป

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างไฟฟ้า

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่