ธุรการบัญชี ด่วน !!

หจก.สร้างศิลป์ ๓ ทำป้ายหาดใหญ่

หลังสยามนครินทร์ หลังตลาดโพธิพงษา เยื่องปั้ม SMOIL
098-5629194

อัตรา 1
เงินเดือน 9,000+
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

หจก.สร้างศิลป์ 3  หลังสยามนครินทร์ หลังตลาดโพธิพงษา เยื่องปั้ม SMOIL

รับสมัครพนักงานธุรการบัญชี 1 อัตรา ด่วน !!

-รายได้ 9,000+ ค่าพิเศษ 1,000+

-อายุ 20-30 ปี

-มีรถจักรยานยนต์ตนเองและมีใบขับขี่รรถจักรยานยนต์

-ชำนาญพื้นที่หาดใหญ่

-วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ สาขา ที่เกี่ยวข้อง

-วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์

-เอกสาร:สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว ,สำเนาวุฒิการศึกษา,ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี),สำเนาใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อย่างละ 1 ใบ (ถ้ามี)

***ยื่นใบสมัครที่หน้าร้าน พร้อมสัมภาษณ์ทันที***

สอบถามเพิ่มเติม 074-261191,098-5629194

สามารถฝากประวัติทางอีเมล** [email protected]

งานที่น่าสนใจ

แม่บ้านออฟฟิศรายวัน ( วันละ 500 บาท)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย

บจก. เรดาร์มอเตอร์ (เกียหาดใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขาเข้า-ขาออก (Import&Export)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบัญชีและการเงิน

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานควบคุมเครื่อง Generator (โรงไฟฟ้า ด่วน!)

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา

พนักงานขาย Supply

บริษัทริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : -

หัวหน้าหน่วยงานควบคุมเอกสาร

บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานขาย IT

บริษัทริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

นักวิชาการเกษตร ประจำฟาร์ม

บริษัท กฤษฏิ์สมัย จำกัด (ฟาร์ม กฤษฎิ์สมัย)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานประจำฟาร์ม (คนสวน) ด่วน

บริษัท กฤษฏิ์สมัย จำกัด (ฟาร์ม กฤษฎิ์สมัย)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่