Superviser คลังสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด

85 หมู่4 ถ.สายเอเชียจะนะ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396-8

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

SUPERVISOR คลังสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศ ชาย /หญิง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีปวส.

คณะ/สาขา ไม่ระบุ

มีความขยัน และอดทน

มีภาวะความเป็นผู้นำ

ขับรถโฟคลิฟท์ น้ำมัน/ไฟ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที

1.รับผิดชอบบริหารจัดการงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.ตรวจนับสต็อคสินค้าของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน

3.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทั้งขาเข้า-ขาออก

4.บริหารงานสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทำงานหรือการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

5.จัดวางจุดวางสินค้า (Layout)

6.จัดเตรียมสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร       

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ 

รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  1 ฉบับ 

สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับ

 ***สนใจสมัครได้ที่ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด***

 ***สอบถาม 074-216396-8  หรือส่งประวัติได้ที่ [email protected]

***เวลาทำการ 08.00น.-17.00น. วันจันทร์-เสาร์

งานที่น่าสนใจ

ครูสังคม ครูคณิตศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ ระดับประถม

โรงเรียนสุวรรณวงศ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานตรวจการบ้านนักเรียน(ด่วน)

คุมองหาดใหญ่ซีกิมหยง
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เลขานุการผู้บริหาร (ไอที)

บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานหาดใหญ่)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

ช่างทั่วไป (โรงแรม)

โรงแรมดับเบิ้ลยู ทรี หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

โฟร์แมน

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

เจ้าหน้าที่สถาปนิก/วิศวกรออกแบบ

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท ซันชายน์ ทรานสปอร์ตจำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ ISO

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

โฟร์แมน/หัวหน้างาน ด่วน!!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ซี.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Front Office Manager ( ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า )

โรงแรมดับเบิ้ลยู ทรี หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่