Superviser คลังสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด

85 หมู่4 ถ.สายเอเชียจะนะ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396-8

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

SUPERVISOR คลังสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศ ชาย /หญิง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีปวส.

คณะ/สาขา ไม่ระบุ

มีความขยัน และอดทน

มีภาวะความเป็นผู้นำ

ขับรถโฟคลิฟท์ น้ำมัน/ไฟ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที

1.รับผิดชอบบริหารจัดการงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.ตรวจนับสต็อคสินค้าของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน

3.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทั้งขาเข้า-ขาออก

4.บริหารงานสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทำงานหรือการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

5.จัดวางจุดวางสินค้า (Layout)

6.จัดเตรียมสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร       

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ 

รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  1 ฉบับ 

สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับ

 ***สนใจสมัครได้ที่ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด***

 ***สอบถาม 074-216396-8  หรือส่งประวัติได้ที่ [email protected]

***เวลาทำการ 08.00น.-17.00น. วันจันทร์-เสาร์

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

กิจการร่วมค้า Southern Property
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานขาย (เซลล์)

บริษัท สี่สอง การค้า จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอดับบลิวเอส เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม

บริษัท เอดับบลิวเอส เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รับสมัครช่างกล/กลึง 1 ตำแหน่ง

บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

ช่างเทคนิค (ช่างยนต์) ด่วน!!! (รถยนต์มาสด้า) สาขาสงขลา

บจก.ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ (โชว์รูรถยนต์มาสด้า คลองแห)
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ที่ปรึกษาการขาย สาขาถนนราษฎร์ยินดี

บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาถนนราษฎร์ยินดี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ ISO

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

ผู้ช่วยซ่อมบำรุง และ งานเซอร์วิส คลีนนิ่ง

บริษัท เอดับบลิวเอส เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : บางกล่ำ