โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

บริษัท เจ บิลเดอร์ จำกัด

3 ซ.27 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการตามแผนการทำงาน ให้ทันกับเวลาที่กำหนด
ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถอดรายการวัสดุจากแบบเพื่อเตรียมประสานงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
กำกับดูแลช่าง/ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบพร้อมคุณภาพ
บันทึกรายการปริมาณงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ ส่งให้ผู้บังคับบัญชา
สรุปปัญหา อุปสรรค และรายงานความก้าวหน้าในโครงการ
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศ ชาย/หญิง
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตกแต่งภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถอ่านแบบและเข้าใจแบบก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรมได้ดี
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุตกแต่งต่างๆ และวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัว และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้

ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. และสามารถออกต่างจังหวัดได้

** สามารถเดินทางเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่บริษัท วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. **

หรือส่งเอกสารสมัครมาทาง E-mail : 

E-mail : [email protected]

สอบถามเพิ่มเติม  มือถือ 081-8752632


งานที่น่าสนใจ

Bell Boy พนักงานขนสัมภาระ

โรงแรมอัลฟาฮัจย์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : บางกล่ำ

พนักงานคลีนเนอร์

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานเบลบอย

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยกุ๊ก ***ด่วน***

โรงแรมเมอร์ลิน แกรนด์ (Merlin Grand)
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

กิจการร่วมค้า Southern Property
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานขาย (เซลล์)

บริษัท สี่สอง การค้า จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอดับบลิวเอส เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม

บริษัท เอดับบลิวเอส เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รับสมัครช่างกล/กลึง 1 ตำแหน่ง

บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : บางกล่ำ