IT Supervisor ด่วน!!!

บ.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
074-291111 ต่อ 751

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

ลักษณะงาน

      รับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบส ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย การสำรองข้อมูล อีเมล์ ระบบกล้องวงจรปิด ประสานงานระหว่างผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ ERP และระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

-เพศชาย  อายุ  33 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี 

-มีความรู้ระบบ Computer hardware, Network Security, Windows Serve, Linux,SQL Database, CCTV

-สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่น

 

สวัสดิการ:

-ค่าอาหารกลางวัน 
-เครื่องแบบพนักงาน
-ค่าตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
-กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย 
- รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail สมัครงานมาที่ [email protected]และ [email protected] หรือ ติดต่อคุณปิยะนุช/ คุณกัณทิมา โทร.074-291111 ต่อ 751ค่ะ

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่