Room Attendant

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

3 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074 – 352222 ต่อ 2638-9

อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ม.3
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

คุณสมบัติ

1.ได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2เข็ม
2.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4.มีทัศนคติที่ดีและมีบุคลิกภาพที่ดี
5.มีใจรักในการบริการ
6.สามารถทำงานร่วมเป็นทีมได้

สวัสดิการพนักงาน

1. เงินค่าบริการ (Service Charge)
2. ชุดยูนิฟอร์มฟรี
3. อาหารฟรี 3 มื้อ
4. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
5. ประกันสังคม
6. งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง
7. รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำเดือน และประจำปี
8. การฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกโรงแรม
9. วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วันต่อเดือน , วันหยุดพักร้อนประจำปี, วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี

ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
หรือส่ง E – mail: [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 352222 ต่อ 2639,2670

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง**

งานที่น่าสนใจ

คนดูแลสวน (ด่วน)

อาเซี่ยน ซิตี้ รีสอร์ท
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานเสิร์ฟหญิง ( Waitress )

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานเสิร์ฟชาย ( Waiter )

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยกุ๊กครัวไทย

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

กุ๊กจีน

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Sales Executive

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Laundry (พนักงานซักรีด)

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Cleaner พนักงานทำความสะอาด

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Room Maid

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

คนสวน (ด่วนมาก)

บริษัท พี เอส ซี กรุ๊ป (1988) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ