SUPERVISOR คลังสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด

85 ม.4 ถนน สายเอเชีย - จะนะ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

SUPERVISOR คลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศ ชาย/หญิง

- ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์ในคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - เดินทางสะดวก - มีความขยัน และอดทน - มีภาวะความเป็นผู้นำ - ขับรถโฟคลิฟท์ น้ำมัน/ไฟ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หน้าที่ - จัดเตรียมการและการวางแผนรับวัตถุดิบ เช่น ตรวจสอบใบแจ้งวัตถุดิบเข้าห้องเย็น จัดเตรียมอุปกรณ์ พนักงาน ไว้ให้พร้อมในการรับวัตถุดิบ เป็นต้น - ควบคุมดูแลงาน การปฏิบัติงาน การรับ การจัดเก็บ การส่งมอบให้ฝ่ายผลิต การจ่ายวัตถุดิบให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง - ควบคุมดูแลพนักงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร                                                                                  

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ       สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ฉบับ          สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับ   -เอกสารการฉีดวัคซีน

*สอบถาม 074-216396-8 หรือ ส่งประวัติได้ที่ [email protected] • •

*เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ 08.00น.-17.00 น.                                      

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่