Sale Executive

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

310 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0869662034

อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อลูกค้า / ดูแลลูกค้า

2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

3. ออกฟังก์ชั่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ  23  -  35  ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. รักในการขาย และการนำเสนอ

4. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเจรจาต่อรองดี

6. มีความคิดก้าวหน้า พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และมองโลกในเเง่บวกอยู่เสมอ

7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

** สื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารในการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 ใบ

 

สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงแรมบุรีศรีภูฯ  วันจันทร์-วันเสาร์ 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume)  [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 086-9662034

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง

งานที่น่าสนใจ

กราฟฟิค ***ด่วนมาก***

บริษัท มรกตดิจิตอล แอนด์ สตูดิโอ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า

บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

กราฟิก

ร้าน ไอ-สกรีน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : Songkhla

คนงานและช่าง

ช่างยาวรับเหมาประปา
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานบัญชี

บริษัท เวลธ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ครูพลศึกษา

โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.เมืองสงขลา

ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

โรงเรียนบำรุงศาสน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.เมืองสงขลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงาน (ด่วน)

บริษัท เอสพลัส อลูมิเนียม จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานต้อนรับ (รอบดึก)

โรงแรมเอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

แม่บ้านทั่วไป

โรงแรมเอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่