เจ้าหน้าที่คลังสินค้าห้องเย็น

สยามคิดเช่นฟู๊ด โพรดักส์

44 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
083-9493972

อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ม.3
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

- จัดเก็บวัตถุดิบ บรรุจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆเข้าคลัง - รับสินค้าเข้าคลัง วางแผนการจัดเก็บสินค้า

- เบิกจ่ายวัตถุดิบ ส่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้แก่ฝ่ายผลิต

- เบิกจ่ายสินค้าขึ้นรถให้แก่ฝ่ายขายเพื่อเตรียมการจัดส่ง

 - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.อายุ 22 – 30  ปี

2. เพศชาย

3.สุขภาพแข็งแรง

4.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

5.ตรงต่อเวลา ไม่มาทำงานสาย และไม่ลางานบ่อย

6.มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี

7.เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน  1  ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

4. สำเนาใบขับขี่ 1 ใบ

5. สำเนาใบขับขี่

6 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1  ใบ

 

******สนใจสมัครได้ที่ ร้านเต้าหู้ปลาสยาม  (อยู่แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา)

   ****สอบถาม 083-9493972  หรือส่งประวัติได้ที่ siamkitchenfood@hotmail.com เวลาทำการ 08.00น.-17.00น. วันจันทร์--เสาร์

 

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่