รับสมัครงานหลายอัตรา

กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม (THACHANG INDUSTRIES GROUP)

54/2-3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-77-277777
ลำดับ : 269088
เงินเดือน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี
1.ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคล  จำนวน  2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา - ใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีประสบการณ์การคิดค่าแรง,การคิดค่าล่วงเวลา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.ตำแหน่งงาน สมุห์บัญชี  จำนวน  2 อัตรา  คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี ใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน สามารถปิดงบการเงินได้ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวัน วางนโยบายและวิธีดำเนินงานทางด้านงบประมาณ ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์การทำงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป 3.ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี จำนวน  2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป - จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา - ใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง - มีความรับผิดชอบในการทำงาน - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ - จัดทำเอกสารสัญญาจ้างงานระหว่างบริษัทกับคู่ค้า - จัดทำเอกสารภายใน และประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4.ตำแหน่ง  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป - จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -  ควบคุมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด -  จัดทำระบบการเฝ้าระวังและการเข้าทำงานแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน ( On-Call Service )                                             -  พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้ทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของระบบอย่างต่อเนื่อง                                               5.ตำแหน่ง  พนักงานเดินเครื่อง  จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป - จบการศึกษา วุฒิปวส. สาขาช่างเชื่อม,ช่างยนต์,ช่างไฟและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -  ควบคุมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด -  ตรวจดูสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน 6.ตำแหน่ง  ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องมือวัด  จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร -  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป -  จบการศึกษา วุฒิปวช. สาขาช่างเชื่อม,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ช่างกลโรงงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -  ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด -  ตรวจดูสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน - มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 7.ตำแหน่ง  ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล  จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร -  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป -  จบการศึกษา วุฒิปวช. สาขาช่างเชื่อม,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ช่างกลโรงงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -  ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด -  ตรวจดูสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน - มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 8.ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร -  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป -  จบการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา -  ควบคุมงานดูแลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เป็นไปตามระบบการจัดการคลังสินค้า -  ออกใบสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามความต้องการของแต่ละแผนก -  ทำรายการตรวจ-รับ และเบิกจ่ายของในแต่ละวัน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-77-277777 
21 พ.ค. 62 เวลา 13:10
4979 ครั้ง

ตำแหน่งงานใกล้เคียง

รับสมัครงานหลายอัตรา

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
25 ธ.ค. 62 เวลา 21:32

รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน!

บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด (Yanmar S.P. Co., Ltd.) ประจำศูนย์สงขลา
13 ธ.ค. 62 เวลา 16:26

ตำแหน่งงานอื่นๆๆ


บัญชี/สต๊อก/ประสานงาน

บริษัท บิซ โพรไวเดอร์ จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 19:09

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 18:01

ช่างทำเล็บ

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 17:21

ผู้ช่วยผู้จัดการกลางคืน

หจก.หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 2005
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 17:11

ฝ่ายขายโครงการบ้าน

โครงการบ้าน ว.แลนด์เฮาส์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 16:59

ผู้ช่วยฝ่ายขาย

โครงการบ้าน ว.แลนด์เฮาส์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 16:58

พนักงานบัญชี

บจก.ทัพธรรมชาติ
ที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ เวลา 16:57

ที่ปรึกษาฝ่ายขาย

โครงการบ้าน ว.แลนด์เฮาส์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 16:57

ประสานงานการตลาด

โครงการบ้าน ว.แลนด์เฮาส์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 16:56

พนักงานเดินเอกสารและดูแลสวนยาง

โครงการบ้าน ว.แลนด์เฮาส์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 16:55

พนักงานเสิร์ฟ ด่วน

ร้าน WiFi coffee
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 19:48

แม่บ้าน (พาร์ทไทม์)

Neca Reiche Hotel
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 14:21

ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ

ศูนย์คุมมองสงขลา (ถ.ไทรบุรี)
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 14:07

เจ้าหน้าที่ขาย AIS Fibre

บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 09:33

นักเทคนิคการแพทย์ (Part time)

บริษัท ท็อปแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 17:56

แม่บ้าน (พาร์ทไทม์)

Neca Reiche Hotel
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 13:31

Chinese teacher ครูสอนภาษาจีน

สถาบันสอนภาษาสงขลา
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 10:10

พนักงานเสริฟ

ทองพูน อาหารไทย & เวียดนาม
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
15 ก.พ. 63 เวลา 13:59

นักกายภาพบำบัด

คลินิกชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักดิ์
ที่ทำงาน : สงขลา
14 ก.พ. 63 เวลา 14:44

พนักงานบัญชี

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
ที่ทำงาน : สงขลา
14 ก.พ. 63 เวลา 14:01

ล้างจาน

อูรีไก่เกาหลี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 11:40

พ่อครัว

อูรีไก่เกาหลี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 11:34

ครูสอนพิเศษเด็ก วิชาเคมี

Happy time
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 21:52

ช่างเดินท่อร้อยร้อยสาย

Wichain cctv
ที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อวาน เวลา 18:00

เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานคนพิการ)

วีโว่หาดใหญ่ (บจก. เวโลโฟน)
ที่ทำงาน : สงขลา
เมื่อวาน เวลา 09:50

เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานคนพิการ)

วีโว่หาดใหญ่ (บจก. เวโลโฟน)
ที่ทำงาน : สงขลา
15 ก.พ. 63 เวลา 15:52

เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานคนพิการ)

วีโว่หาดใหญ่ (บจก. เวโลโฟน)
ที่ทำงาน : สงขลา
15 ก.พ. 63 เวลา 14:19

แคชเชียร์ร้านค้า

หอดูดาว สงขลา
ที่ทำงาน : สงขลา
14 ก.พ. 63 เวลา 11:01

เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานคนพิการ)

วีโว่หาดใหญ่ (บจก. เวโลโฟน)
ที่ทำงาน : สงขลา
14 ก.พ. 63 เวลา 10:47

พนักงานส่งของ

ร้านไทยยง
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
14 ก.พ. 63 เวลา 10:45

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
เมื่อวาน เวลา 14:03

เด็กฝึกงาน ฝ่ายบัญชี

บริษัท เอบีซี การาจ จำกัด
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
4 ก.พ. 63 เวลา 15:06

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
ที่ทำงาน : ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่
3 ก.พ. 63 เวลา 14:48

นศ.ฝึกงาน บุคคล

MG Luxury Hatyai
ที่ทำงาน : สงขลา
1 ก.พ. 63 เวลา 13:56

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ทีเอ็มซีแอล เซอร์วิส จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
27 ม.ค. 63 เวลา 10:59

พนักงานส่งออก และโลจิสติกส์

บริษัท เอสเคอาร์ เฟรท แอนด์ ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
22 ม.ค. 63 เวลา 01:21

พนักงานบัญชี และ การเงิน

บริษัทหาดใหญ่ศุภสารทรานสปอร์ตจำกัด
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
22 ม.ค. 63 เวลา 01:18

นักศึกษาฝึกงานบัญชี ปวช

บริษัท สตีล เอ็นจิเนียริ่ง สตรัคเจอร์ จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
21 ม.ค. 63 เวลา 15:37

พนักงานธุรการบัญชี

พี่เอ็มการบัญชี
ที่ทำงาน : บ้านพรุ
17 ม.ค. 63 เวลา 14:07

นักศึกษาฝึกงาน สอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอิงลิชโนฮาว
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
8 ม.ค. 63 เวลา 10:19

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

บ.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
14 ก.พ. 63 เวลา 15:28

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

บ.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
8 ก.พ. 63 เวลา 08:11

ขายขนมด่วนร้บอิสลาม

ขนม
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
5 ก.พ. 63 เวลา 16:29

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

บ.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
4 ก.พ. 63 เวลา 11:09

ขายขนม

ขนม
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ก.พ. 63 เวลา 00:51

แม่บ้าน

โรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท์เอ็ดดูเคชั่นสาขาหาดใหญ่
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
1 ก.พ. 63 เวลา 15:49

ครู PartTime

โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เบรน ฟิตเนส สาขาหาดใหญ่
ที่ทำงาน : สงขลา
31 ม.ค. 63 เวลา 17:11

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (โรงงานหาดใหญ่)
ที่ทำงาน : สงขลา
30 ม.ค. 63 เวลา 09:29

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

บ.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
30 ม.ค. 63 เวลา 08:02

แอดมินดูแลไลน์ออฟฟิต

followme
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
27 ม.ค. 63 เวลา 10:16

พนักงานบริการ(งานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
ที่ทำงาน : รพ
13 ม.ค. 63 เวลา 09:37

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทำงาน : สงขลา
25 ธ.ค. 62 เวลา 16:47

นักวิชาการพัสดุ (เพิ่มเติม)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ธ.ค. 62 เวลา 11:19

นักวิชาการพัสดุ

คณะเภสัชศาสตร์
ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 พ.ย. 62 เวลา 11:08

เลขานุการ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
ที่ทำงาน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
8 พ.ย. 62 เวลา 12:21

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
ที่ทำงาน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
8 พ.ย. 62 เวลา 12:06

ตำแหน่งคนสวน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน : สงขลา
16 ต.ค. 62 เวลา 09:53

ตำแหน่งคนขับรถ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
16 ต.ค. 62 เวลา 09:51

อาจารย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน : สงขลา
4 ต.ค. 62 เวลา 13:38

ช่างเทคนิค

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
3 ต.ค. 62 เวลา 14:38

รับสมัครเสมียน 1 อัตราด่วนมาก

อัสมาอพาร์ตเม้นต์
ที่ทำงาน : สงขลา
10 ก.พ. 63 เวลา 09:50

รับสอนอนุบาล1-3,.คณิต และสังคม

บ้านติวเตอร์ตรัง
ที่ทำงาน : ตรัง
5 ก.พ. 63 เวลา 10:32

เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานคนพิการ)

วีโว่หาดใหญ่ (บจก. เวโลโฟน)
ที่ทำงาน : สงขลา
1 ก.พ. 63 เวลา 11:04

พนักงานไลฟ์ Live (สด)

บริษัท ซี พี เอ็ม จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
23 ม.ค. 63 เวลา 10:37

พนักงานร้าน/ล้างของ

ร้านขนมจีน
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
18 ม.ค. 63 เวลา 20:48

ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย

โครงการกรีนเพลสบ้านพรุ(โครงการบ้าน)
ที่ทำงาน : สงขลา
16 ม.ค. 63 เวลา 13:45

พนักงานทั่วไป/ช่างฝึกหัด

บริษัท ไอ.แอล.ดี. พริ้นท์ จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
14 ม.ค. 63 เวลา 08:52

พนักงานส่งอาหาร Grab food

บริษัทแกร็บประเทศไทยจำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
13 ม.ค. 63 เวลา 09:37

พนักงานเสริฟ

บุษบาชาบู
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
8 ม.ค. 63 เวลา 11:17

พนักงานขับรถแกร็บฟู๊ดGrab food

บริษัทแกร็บประเทศไทย จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ธ.ค. 62 เวลา 10:04
 
ย้อนกลับ