เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกเฟอร์นิเจอร์

บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด

488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-222999 ต่อ 190

อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกเฟอร์นิเจอร์

รายละเอียดของงาน

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขายทั้งหมด 
- ช่วยงานขายสินค้าและให้บริการแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า
- ดูแลรักษาความสะอาดของสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว 
- มีไหวพริบ มีทักษะในการสื่อสาร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ซื่อสัตย์ ขยัน มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี 
- มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้น

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร สยามนครินทร์ จำกัด ชั้น 3 แผนกบุคคล   
วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา 09.00-18.00 น. 

ส่งประวัติมาที่ Email : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  086-2839359

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่