ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่าง

บจก.สยามเซาเทอร์น Siamsouthern Co., Ltd.

181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-234707-8

อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติตำแหน่งงาน

1. เพศชายเคยผ่านงานด้านโรงแรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 45 ปี

2. มีความรู้เรื่องระบบไฟ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งเพิ่มเติมได้

3. มีความรู้ระบบควบคุมมอเตอร์, Overlload, Relay

4. มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำเอกสาร สามารถเขียนรายงานสรุปได้

5. มีความรู้ด้านเครื่องเสียงพื้นฐานพอสมควร เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงห้องประชุม งานเลี้ยง ภาพ แสง สี เสียง

6. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ที่ใช้งาน ดำเนินงานติดตั้งและทดสอบระบบต่างๆ ที่มีการจัดเตรียม

7. ดูแลและควบคุมการทำงานระบบ AV และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตรวจสอบดูแลบำรุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

8. ดูแลวางแผนระบบงานซ่อมบำรุงงานอื่นๆ ได้ดี รวมถึงวางแผนกำลังคนได้ดี สามารถเข้ากะได้

9. รวมถึงระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

10. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

11. อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ 

เอกสารในการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัว/ ประวัติการทำงาน (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ

6. รูปถ่าย 1 ใบ

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง

*****สมัครด้วยตนเองที่บริษัทหรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัล  ที่อยู่ : 181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ออฟฟิตชั้น 2 โรงแรมสยามออเรียนทัล)   โทร.074-234707-8   E-mail : siamsouthern@gmail.com

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา