ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

315/1 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
074-324563, 083-1904471

อัตรา 1
เงินเดือน -
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

#คุณสมบัติผู้สมัคร...

     *  มีความรับผิดชอบ  ความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความละเอียดรอบคอบ

     *  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น รักเด็ก

     *  มีประสบการณ์สอน หรือ มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

#เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

     *  สำเนาปริญญาบัตรและเอกสารแสดงผลการเรียนระดับ ป.ตรี                

     *  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                              

     *  สำเนาทะเบียนบ้าน                                         

     *  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว                            

     *  แฟ้มแสดงผลงาน/ความสามารถ (ถ้ามี)                     

     *  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)                    

#ช่องทางการสมัคร

     * กรอกใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร  ที่ห้องสำนักงานโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 

     * ติดต่อสอบถามโทร.  083-1904471 , 074-324563 

     (กรุณามาสมัคร  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08:30 - 16:30 น.  เท่านั้น)

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา