Secretary Sales Mgr.

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

ขอบเขตงาน

- ให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและช่วยเหลือทีมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด

- วิเคราะห์และแนะนำการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรผ่านการปกป้องทรัพย์สิน การควบคุมต้นทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด

- ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายขายเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประจำวันในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน

- พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายแต่ละเป้าหมายและจูงใจพนักงานให้เพิ่มประสิทธิภาพการขาย

- รักษาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ดีกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในธุรกิจ

- จัดการการสื่อสารทั้งหมดกับลูกค้าที่มีอยู่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว

 

คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 30-40 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการขาย, การตลาด
- เคยผ่านงานด้านธุรกิจโรงแรมงานเลี้ยง

 

สวัสดิการ

- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- อาหาร 1 มื้อ
- การจัดการฝึกอบรม
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน
- วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันต่อปี
- วันหยุดพักร้อน 6 วันต่อปี


เข้ามาสมัครได้ที่โรงแรมหรือ

ส่ง CV มาได้ที่ [email protected]

โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เบอร์โทร 074-298788, 099-4048668

*โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง

 

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่