Room Attendant

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

3 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074 – 352222 ต่อ 2638-9

อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ม.3
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

คุณสมบัติ

1.ได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2เข็ม
2.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4.มีทัศนคติที่ดีและมีบุคลิกภาพที่ดี
5.มีใจรักในการบริการ
6.สามารถทำงานร่วมเป็นทีมได้

สวัสดิการพนักงาน

1. เงินค่าบริการ (Service Charge)
2. ชุดยูนิฟอร์มฟรี
3. อาหารฟรี 3 มื้อ
4. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
5. ประกันสังคม
6. งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง
7. รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำเดือน และประจำปี
8. การฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกโรงแรม
9. วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วันต่อเดือน , วันหยุดพักร้อนประจำปี, วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี

ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
หรือส่ง E – mail: [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 352222 ต่อ 2639,2670

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง**

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา