เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ประจำสาขา
08xxxxxxxxx

อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

รับสมัครเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (Field Collector) หลายสาขา
ประจำ สาขาหาดใหญ่ /สาขาตลาดแม่ขรี(พัทลุง)/ สาขาสาขาพังงา/สาขาสี่แยกท่าเรือ(ภูเก็ต)/สาขาหลังสวน (ชุมพร) / สาขาละแม(ชุมพร) ด่วนสาขาละ1คน เน้นคนในพื้นที่  (เป็นพนักงานธนารคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด มหาชน)
          ลักญณะงาน ติดตามและทวงถามหนี้ค้างชำระจากงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ด้วยการให้บริการที่ดีกับลูกค้า และให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารโดยไม่มีข้องร้องเรียนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ
-โทรติดตามและลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบกิจการ แลทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ
-รับชำระค่างวดจากลูกหนี้ และนำส่งตามส่งช่องทางะที่ธนาคารกำหนด
-เสนอความช่วยเหลือต่างๆ ลูกค้าตามโครงการที่ธนาคารกำหนด
-ตอบปัญหา/แก้ไขปัญหาของลูกหนี้ ที่โทรติดต่อเข้ามา
-บันทึก/รายงานการติดตามหนี้ค้างชำระต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-เพศ ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 26 -38 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
-ประสบการณ์การติดตามทวงถามอย่างน้อย 1 ปี
-มีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันได้ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีความอดทน ระเอียดรอบคอบ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
-สามารถทำงานนอกเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทั้งภายในส่วนงาน และภายนอกส่วนงาน
-มีทัศนะคติที่ดี ต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
-มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี
สวัสดิการ      ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน   สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม   ประกันสังคม   เงินโบนัสตามผลงาน  ประกันชีวิต  ประกันสุขภาพ    สนใจ รบกวนส่งประวัติ (Resume) มาที่ E-mail  [email protected] สอบถามทางแชท

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่