พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด

85 หมู่ 4 ถ.เอเชียจะนะ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396-8

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียด

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

• เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี

• มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

• มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใด ๆ มาก่อน โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์

• มีเอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา เป็นต้น

• มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เกี่ยงหน้าที่ และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

• พูดจาไพเราะ ต่อลูกค้า ที่มาติดต่อ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

- คอยรักษาความปลอดภัย สอดส่อง และตรวจสอบคนเข้า - ออกบริษัทฯ

- คอยตรวจตรา ความรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน และรถของลูกค้าที่จอดบริเวณบริษัท

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ เช่น หลับในเวลางาน

- อื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา