พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด

85 หมู่ 4 ถ.เอเชียจะนะ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
074216396-8

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียด

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

• เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี

• มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

• มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใด ๆ มาก่อน โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์

• มีเอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา เป็นต้น

• มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เกี่ยงหน้าที่ และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

• พูดจาไพเราะ ต่อลูกค้า ที่มาติดต่อ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

- คอยรักษาความปลอดภัย สอดส่อง และตรวจสอบคนเข้า - ออกบริษัทฯ

- คอยตรวจตรา ความรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน และรถของลูกค้าที่จอดบริเวณบริษัท

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ เช่น หลับในเวลางาน

- อื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่